[email protected] - +34 93 271 01 79

La teva familia necessita d'un cuidador/a a les nits en el domicili?

A vegades quan s’avança en edat, sorgeix una preocupació per a la família, com és la cura del nostre familiar durant la nit. Per això des de Institució Ibars oferim un servei complet nocturn amb diferents alternatives. Sempre des d’una perspectiva sociosanitària i personalitzada, per a facilitar la millor atenció als nostres majors.

El desig de la majoria dels nostres majors és el d’envellir en la seva pròpia llar sense haver de canviar el seu espai, hàbits i poder gaudir de la resta de la seva família, però això ha de ser compatible amb la millor atenció.

Des de Institució Ibars oferim diferents opcions de servei per a poder atendre totes les necessitats amb la major flexibilitat. Assessorat sempre per Treballadors socials col·legiats.

Adaptem el servei a les necessitats dels usuaris i la família, intentant preservar al màxim l’autonomia i els seus hàbits diaris, però millorant la qualitat de vida d’usuaris i resta de la família.

Establint una flexibilitat permanent en la durada i horaris d’aquests. Possibilitat de serveis estables i permanents o serveis puntuals.

Tot el servei sempre serà supervisat per Treballadors socials col·legiats.

Un servei adaptat a un acompanyament constant, persones amb trastorns del somni, aquelles que precisen d’una atenció nocturna per diferents motius. Tot això per a garantir el descans familiar sense restar en l’atenció a la persona usuária.

Pernoctes 12h/7dies

Preu mensual des de 1.146,34 eur/mes*

Inclou sou mensual, personal descansa en llit i s’aixeca per a atendre les necessitats que la nit (amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Family.

Pernoctes 12h 6 nits

Preu mensual des de 986,34 eur/mes*

Inclou sou mensual, personal descansa en llit i s’aixeca per a atendre les necessitats que la nit (amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Family.

Servei Nocturn 12h 7 dies

Preu mensual des de 571,60 eur/mes*

Inclou sou mensual amb personal en vela(amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Family.

Servei nocturn 12h 6 nits

Preu mensual des d’1.318.99 eur/mes*

Inclou sou mensual amb personal en vela(amb pagues extres incloses), quota mensual de seguretat social i quota mensual Tarifa Family.

*Imports orientatius establerts per a un servei genèric. El cost final serà remès en un pressupost personalitzat i tancat sobre la base de les necessitats específiques de cada servei, i s’actualitzarà actualitzat a les taules de Seguretat Social. Contracte laboral segons el règim especial d’empleades de la llar.

Cures personals a majors i dependents, higiene diària, canvis de bolquer, hidratació.
Seguiment i control de la medicació, alimentació i estat general
Simultaneja les tasques de l'atenció personal amb la resta de les labors de la llar, inclòs cuinar.
Simultaneja les tasques de l'atenció personal amb la resta de les labors de la llar, inclòs cuinar.
Acompanyament a revisions mèdiques, continuació de tractament.
Ajuda a persones depenents en qualsevol grau a potenciar la seva autonomia personal, oferint ajuda i assessorament als familiars.
Seguiment del servei per part de professionals Treballadors Socials.
Assessorament i intermediació amb els serveis socials.
Vigilància nocturna, pernoctes.
Horaris flexibles i personalitzats a cada necessitat. Possibilitat d'adaptació segons circumstàncies familiars.

Permeti’ns ajudar-li….

 • Estudi previ de necessitats
 • Elaboració del perfil
 • Selecció personal
 • Responsabilitat en la selecció
 • Posada en marxa del servei
 • Garantia de selecció
 • Assessorament laboral
 • Gestions davant la seguretat social
 • Variacions condicionis laborals
 • Gestió de contractes i nòmines
 • Servei Intranet
 • Seguiment i suport per part dels nostres experts.
 • Coordinador/a Personal, Treballador social Titulat
 • Servei substitució per malaltia-accidenti
 • Servei per a cobertura de festius
 • Servei substitució per qualsevol absència o permís laboral
 • Servei de reemplaçament per qualsevol circumstància
Sol·licitar informació

ContacteHe llegit i accepto la Política de privacitat

D'acord amb l'establert pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un tractament del que és responsable INSTITUCIO IBARS. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats, Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social INSTITUCIO IBARS. , situat a Ciutat de la Justícia Av Carrilet, 3 edif D 2 Pl, 08902 L’Hospitalet- Barcelona. Li informem també que les dades personals subministrades s'emmagatzemaran en la nostra base de dades situada en crm.zoho.com i no seran cedits ni comunicats, a terceres persones.